Mitek szeglemezes rácsostartók családi házak tetőszerkezetében

(Megjelent: Építőmester 2007 március)

A Mitek szeglemezes rácsostartók felhasználása a tetőszerkezetek építésében széles körben felhasználhatók. Jellemzően három fő csoportba sorolhatjuk a tetőszerkezeteket geometriai kialakításuk szerint:

  1. Kis és közepes fesztávú csarnokok. Fesztáv: ~6 - ~16 m
  2. Nagy fesztávú csarnokok. Fesztáv: ~16- ~32 m
  3. Családi házak.

A következőkben a 3. pontban szereplő tetőtípusokról írok, a csarnokok tetőszerkezetéről bővebben a szeglemez.hu oldalon találhatók leírások.

A tetők statikai és geometriai szempontból egyaránt jelentősen különbözhetnek.

Statikai szempontból fontos kérdés, hogy a közbenső falak teherviselés céljából figyelembe vehetőek e vagy sem. Favázas épületeknél jellemzően a belső falak is alkalmasak a terhek hordására, így a legnagyobb fesztávok is alig érik el a 4-5 m-t. Tégla vagy ahhoz hasonló falszerkezetek esetén általában a külső falak a teherhordók, így a legnagyobb fesztávok a 14 - 15 m-t is elérhetik. Általánosságban elmondható, hogy a rácsostartók esetén belső alátámasztások nem szükségesek. Természetesen a tartóba bekerülő fa és acélmennyiség a fesztávval arányosan csökken. A rácsostartók a falakra csak a szélteherből adódó vízszintes terheket adják le.

A tetőszerkezetek hajlásszöge 10 - 45 fok közt javasolt szeglemezes tetőszerkezeteknél. 10 foknál kisebb szerkezet esetén az övek olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy a belső rácsrudak kialakítására nem marad hely. 45 foknál nagyobb szög esetén a tartók magassága jelenthet problémát a szállításnál. Két részből még viszonylag könnyen összeépíthetők a helyszínen a tartók, három részből azonban ez már sokkal nehézkesebb. Az eresz kialakítása lehet dobozolt vagy csüngő ereszes egyaránt.

A mellékelt képek (1., 2. és 3. kép) egy egyszerű és két tagoltabb geometriájú tető alaprajzi elrendezését mutatja.

A szeglemezes tetőszerkezetek gazdaságos építésének alapja a pontos tervezés. A tervezés során arra kell törekedni, hogy az előregyártott tartókat, a helyszínen „csak" a helyére kelljen tenni ill. acél kötőelemekkel összekötni. A Mitek szeglemezes tetőszerkezetek tervezése során a tetőidom függőleges metszéseivel a tartók geometriáját megkapjuk, melyeket utána statikailag méreteznünk kell. Méretezés során a fa szerkezet mellett az összes szeglemezes csomópontot is méretezni kell. A tervezési munkát a Mitek tervező szoftver segíti. Egy kivteli terveknek tartalmaznia kell a tartók alaprajzi elrendezését, az összes tartó összeállítási tervét (4. kép), a tartók rúdjainak szabástervét (5. kép), a szeglemezes csomóponti részletrajzokat (6. kép). Ezen kívül még az egyéb helyszíni részletrajzokat, melyek szükségesek a tetőszerkezet korrekt megépítéséhez.

A tartók jellemző keresztmetszeti méreteti, övrudak: 5/15, rácsrudak: 5/10. Célszerű talpszelemenként egy 5/15-ös lapjára feketetett pallót alkalmazni, melyre Simpson sarokelemek segítségével kötik le a tartókat.

A tartók gyártása üzemekben történik, ezért a tervezésnél a szállítási magasságot mindenképp figyelembe kell venni.

A Mitek szeglemezek és a Simpson-Strongtie acél kapcsolóelemek magyarországi forgalmazója az I.G.M.-H kft (2011 Budakalász, Iparos u. 2. Tel: 26/342-675, www.igmh.hu). Építész irodák számára vállalunk ingyenes tanácsadást, gyártmányterv késztést, valamint statikai számítás készítését engedélyezési tervhez.

Tóth Gergely
Okl. építőmérnök